em không cần bù đắp

  1. tuyền tôm

    EBOOK XIN LỖI, EM KHÔNG CẦN BÙ ĐẮP

    XIN LỖI, EM KHÔNG CẦN BÙ ĐẮP Em đủ mạnh mẽ để sau khi anh buông tay cất bước, em có thể tự chăm lo cho bản thân mình. Anh không cần bù đắp hay cảm thấy bản thân như một tội đồ. Xin anh đừng nói với em những câu đại loại, hãy để anh bù đắp những tháng ngày qua vì đã lỡ làm em buồn. Có ai cầm...
Top