Lập trình JetBrains RubyMine - Công cụ lập trình

Who_Am_I

Quản Trị Viên
Ban Quản Trị
Quản Trị Viên

Download JetBrains RubyMine - Công cụ lập trình

RubyMine JetBrains là phần mềm mà bạn có thể sử dụng như một phần mềm lập trình chuyên nghiệp và mạnh mẽ trong môi trường Ruby Progamming. Đây là một phần mềm thực sự bạn có thể sử dụng tốt cho ngôn ngữ lập trình ruby. Admin chính nó là thực sự ít hiểu về ngôn ngữ lập trình, do đó, ít biết cũng về một phần mềm này. Nhưng đối với những người bạn thường xuyên tham gia vào thế giới lập trình đã có thể biết điều này một phần mềm, đặc biệt là nếu bạn thường chơi với lập trình ruby.Một số tính năng của Lập trình Ruby
  • Các chương trình hỗ trợ trong một chương trình
  • Thiết kế web và phát triển các khả năng để tạo điều kiện
  • Cung cấp các công cụ cần thiết cho người dùng
  • Ngôn ngữ lập trình Ruby
  • Đơn giản và thân thiện môi trường làm việc
  • Khả năng tương thích với nhiều cửa sổ
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CỜ RẮC PHẦN MỀM

1) Cài đặt phần mềm
2) Thêm dòng sau vào file hosts:
0.0.0.0 account.jetbrains.com
3) Mở file “key” lấy key nhập vào phần mềm
4) Hoàn thành!

Download CLICK HERE !!
 
Last edited:
Top