Plugins Google XML Sitemaps - Tạo sitemap cho wordpress

PQT

Administrator
Ban Quản Trị
Quản Trị Viên
Master Admin

Google XML Sitemaps là một plugin sẽ giúp bạn tạo ra sơ đồ trang web đầy đủ nhất, đây là một plugin hỗ trợ seo tốt nhất từ trước tới nay.
Sử dụng plugin này để cải thiện đáng kể SEO để tạo các sơ đồ trang web XML đặc biệt, giúp các công cụ tìm kiếm như Google, Bing, Yahoo và Ask.com lập chỉ mục trang web của bạn tốt hơn.
Với sơ đồ trang web như vậy, các trình thu thập thông tin sẽ dễ dàng hơn để xem cấu trúc hoàn chỉnh của trang web của bạn và truy xuất nó hiệu quả hơn. Plugin hỗ trợ tất cả các loại trang được tạo WordPress cũng như URL tùy chỉnh. Ngoài ra, nó thông báo cho tất cả các công cụ tìm kiếm chính mỗi khi bạn tạo một bài đăng về nội dung mới.
Được hỗ trợ từ hơn 9 năm và được đánh giá là plugin WordPress tốt nhất, nó sẽ làm chính xác những gì nó phải làm - cung cấp một sitemap XML hoàn chỉnh cho các công cụ tìm kiếm. Nó sẽ không phá vỡ trang web của bạn, làm chậm nó xuống hoặc làm phiền bạn. Đảm bảo!


Tính năng dịch
Plugin đi kèm với nhiều bản dịch khác nhau, vui lòng tham khảo WordPress Codex để biết thêm thông tin về cách kích hoạt bản dịch. Nếu bạn muốn trợ giúp dịch plugin sang ngôn ngữ của mình, vui lòng xem tệp sitemap.pot chứa tất cả các định nghĩa và có thể được sử dụng với trình chỉnh sửa gettext như Poedit (Windows).
Phiên bản : 4.0.9
Tên Plugin : Google XML Sitemaps
Phát triển bởi : Arne Brachhold
Yêu Cầu :
Wordpress 3.3 trở lên
Đã Kiểm Tra Trên : Wordpress 4.9.7


Download Plugins Google XML SitemapsLINK DOWNLOAD
 
Top