Download Mailsmith for Mac - quản lí mail || mamnonit.com

tanloc

Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Mailsmith for Mac

Mailsmith for Mac là phần mềm quản lí mail tiện ít nhất dành cho bạn.


Nếu có giải thưởng cho sự đơn giản, thì Mailsmith sẽ đạt điểm cao nhất. Bạn thực sự không thể đơn giản hơn nhiều so với ứng dụng email chỉ có văn bản này.

Tuy nhiên, chỉ vì nó đơn giản không có nghĩa là thiếu các tính năng mạnh mẽ như lọc, chỉnh sửa văn bản tuyệt vời và cài đặt tài khoản linh hoạt. Tuy nhiên, nó không hỗ trợ các tài khoản IMAP, điều đó có nghĩa là nó sẽ không phù hợp với nhiều người dùng. Tuy nhiên, có một diễn đàn Google Groups phát triển mạnh dành riêng cho Mailsmith vì vậy nếu bạn không thể tìm ra cách thực hiện, ai đó trên diễn đàn có thể sẽ làm được.

Khi bạn mở Mailsmith lần đầu tiên, nó sẽ tìm kiếm các ứng dụng thư khách tương thích trên hệ thống của bạn. Nếu bạn chọn thiết lập Mailsmith mặc định, nó sẽ tự động khởi chạy SpamSieve, yêu cầu cấu hình đáng kể. Hướng dẫn có thể được tìm thấy trong menu Trợ giúp nhưng như bạn đã được cảnh báo trước, nó yêu cầu thiết lập chính xác để lọc thư của bạn đúng cách. Nó phụ thuộc vào thiết lập và đào tạo thích hợp để lọc thư của bạn một cách chính xác. Trên thực tế, việc thiết lập Mailsmith có thể khá khó khăn đối với người mới bắt đầu, vì vậy đừng mong đợi được đứng dậy và chạy ngay lập tức.

Tính năng nổi bật của Mailsmith là khả năng tìm kiếm của nó. Một lượng lớn thư có thể được tìm kiếm ngay lập tức trong vài giây theo từ khóa và có thể bạn sẽ thấy nó nhanh hơn đáng kể so với ứng dụng thư mặc định của bạn về mặt này.

Download tại đây
 
Top