DanBall Senki

PQT

Administrator
Ban Quản Trị
Quản Trị Viên
Master Admin

Download Game PSP DanBall SenkiNăm 2046, công nghệ đã phát triển trên khắp thế giới và đổi mới đang dẫn đầu. Cách thức các phương pháp phân phối đã thay đổi kể từ khi tạo ra các loại bìa cứng siêu bền, có thể chống lại mọi tác động và giữ nguyên nội dung của nó. Khi sự phổ biến của vật liệu tăng lên, cũng như các mục đích của nó. Tấm bìa cứng siêu cứng được sử dụng làm vật liệu cho những chiến trường đặc biệt của LBX, những robot nhỏ thu nhỏ chuyên nghiệp của Tiny Orbit đã từng bị cấm vì mục đích phá hoại của chúng. Sự nổi tiếng của họ đã tăng lên do chiến trường đặc biệt, và các mô hình đặc biệt của LBX đã được thực hiện. Bốn năm sau khi tạo ra một loại bìa siêu cứng, vào năm 2050, Ban Yamano (Van Yamano trong bản lồng tiếng Anh), một học sinh trung học đệ nhất phu nhân đã được một phụ nữ bí ẩn uỷ thác cho LBX "AX-00" Viên con nhộng. Ban đã học được từ người phụ nữ rằng cha anh ta vẫn còn sống và biết về một âm mưu bí mật trong chính phủ. Bản thân ông phải bảo vệ LBX và Platinum Capsule, vì nội dung của nó có thể thay đổi thế giới mãi mãi. Senki Senki (ダ ン ボ ー ル 戦 機 Danbōru Senki). "Cardboard Chronicles"), là một PSP được phát triển bởi Level 5, liên quan đến các robot mô hình nhỏ bằng nhựa được gọi là LBXs (đứng cho "Little Battler eXperience") chiến đấu trên dioramas được làm bằng bìa cứng, với nhân vật chính ra để chiến đấu chống lại LBX tạo bởi các nhân vật khác. Level-5 đã đề nghị tiêu đề tiếng Anh "Little Battlers eXperience" để phát hành quốc tế.
Download Game : Direct Link

Game Play :

 
Top