Hướng Dẫn Cr@ck mọi Addon Xenforo của Brivium

PQT

Administrator
Ban Quản Trị
Quản Trị Viên
Master Admin
Đầu tiên, các bạn tải một Addon của Brivium về sau đó giải nén sẽ được như này.


Các bạn vào thư mục Upload -> library -> Brivium -> BriviumHelper và mở thư mục có tên 100*** ( ví dụ như 100171 )

Mở file Installer.php tìm đoạn code này và xóa nó đi

Code:
protected $_licenseData = null;

Sau đó, các bạn tìm đoạn code này

Code:
if($triggerType=='install' && !$existingAddOn && $this->_installerType==1){
      $this->_checkLicense();
    }else{
      $this->_initData();
    }
sửa nó thành

Code:
if($triggerType=='install' && !$existingAddOn && $this->_installerType==1){
      $this->_initData();
    }

Và thế là gần xong rồi, tiếp tục các bạn tìm những code sau và xóa nó đi

Code:
protected $_lcUrl = 'http://brivium.com/index.php?license';
Code:
 protected function _checkLicense()
  {
    if(!$response = $this->_validateLicense($errorString)){
      throw new XenForo_Exception($errorString, true);
    }
    if(!empty($response['valid'])){
      $this->_initData();
    }else{
      throw new XenForo_Exception('Invalid data response from server. Please contact Brivium Administrator for more information.');
    }
  }


Code:
 protected function _validateLicense(&$errorString)
  {
    $addOnToInstall = $this->getAddOnToInstall();
    try
    {
      $validator = XenForo_Helper_Http::getClient($this->_lcUrl);
      $paths = XenForo_Application::get('requestPaths');
      $domain = !empty($paths['host'])?$paths['host']:'';

      $validator->setParameterPost('domain', $domain);
      $validator->setParameterPost('addOnData', $addOnToInstall);
      $validatorResponse = $validator->request('POST');
      $response = $validatorResponse->getBody();
      $response = trim($response);
      if(!$validatorResponse || !$response || ($response != serialize(false) && @unserialize($response) === false) || $validatorResponse->getStatus() != 200)
      {
        $errorString = 'Request not validated';
        return false;
      }
      if($response == serialize(false) || @unserialize($response) !== false){
        $response = @unserialize($response);
      }
      if($response['error']){
        $errorString = $response['error'];
        return false;
      }
      return $response;
    }
    catch (Zend_Http_Client_Exception $e)
    {
      $errorString = 'Connection to Brivium server failed';
      return false;
    }
  }

Vậy là chúng ta đã Crack thành công Addon Brivium rồi đó.
Chúc các bạn thành công !!!
 
Top