Thủ thuật Các hook vị trí trong Xenforo

PQT

Administrator
Ban Quản Trị
Quản Trị Viên
Master Admin
Đây là những hook vị trí dùng trong xenforo. Các bạn có thể dùng Widget FrameWork để hỗ trợ đặt dễ dàng hơn


Cách xác định vị trí trong widget framework
Bạn chị cần điền hook: (vị trị cần chèn), với vị trí là những vị trí có trong hình trên

 
Last edited:
Top