Addon [bd] Widget Framework

PQT

Administrator
Ban Quản Trị
Quản Trị Viên
Master Admin

[bd] Widget Framework
Mọi người yêu thích widget

[TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM]
1. Thêm bất kỳ tiện ích nào vào bất kỳ trang nào của XenForo hoặc các tiện ích bổ sung khác.
2. Tạo các trang mới bao gồm các tiện ích (các tiện ích hoặc tiện ích tích hợp sẵn từ các tiện ích bổ sung khác)
3. Đặt trang Widget làm chỉ mục

[CÀI ĐẶT]
1. Tải lên các tập tin và thư mục bên trong `upload` vào thư mục gốc của XenForo. Chọn "Hợp nhất" cho mọi thứ nếu bạn được hỏi
2. Nhập tệp .xml bằng cách sử dụng trình nhập tiện ích XenForo
3. Thưởng thức
*. [Đối với Devs] Kích hoạt chế độ gỡ lỗi: thêm `$ config ['wfDebug'] = true;` vào config.php

[WIDGETS]
Hiện tại, tiện ích bổ sung được đóng gói với các tiện ích sau:
- Xóa thanh bên
- Sinh nhật (kể từ 1.1)
- Trình đọc nguồn cấp dữ liệu (kể từ 2.1)
- Thống kê diễn đàn
- Chia sẻ trang này
- Chủ đề có cuộc thăm dò ý kiến (kể từ 1.0)
- Chủ đề. 4 chế độ: chủ đề mới, trả lời mới, được xem nhiều nhất, được trả lời nhiều nhất, được yêu thích nhất, cuộc thăm dò ý kiến
- Trạng thái gần đây của người dùng (kể từ 1.0.9)
- Người dùng. 3 đơn đặt hàng bởi: register_date, message_count, resource_count
- Người dùng trực tuyến ngay, người dùng trực tuyến ngay (nhân viên)
- Người dùng: Tìm (từ 1,5)
- Bảng điều khiển khách truy cập (kể từ 1.0.9)
- XFRM: Tài nguyên. 4 chế độ: mới, cập nhật, xếp hạng cao nhất, được tải xuống nhiều nhất
- HTML, HTML (không có trình bao bọc)
- Gọi lại PHP (kể từ 1.0.10)
- Mẫu, Mẫu (không có trình bao bọc) (kể từ 1.2)

Tên Add-ons : [bd] Widget Framework

002_add.png
003_add.png
004_index.png
005_index.png
006_conditional.png
007_conditional.png
 

Attachments

Top